بهین پال | سامانه پرداخت هزینه دانشجویی : پرداخت هزینه دانشگاه ،خوابگاه و کلاس زبان و...
بهین پال | سامانه پرداخت هزینه دانشجویی : پرداخت هزینه دانشگاه ،خوابگاه و کلاس زبان و...

لطفا در نوشتن اطلاعات پرداختی مربوط به هر یک از موارد مورد درخواست خود نهایت دقت را به کار ببرید. از به کاربردن کلمات مبهم و مجهول خودداری نمایید، در غیر این صورت باید توجه داشته باشید که به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورت اشتباه وارد کردن اطلاعات پرداختی اعم از اسامی، شماره حساب ها، حروف و یا اعداد، پرداخت کننده عزیز موظف است از طریق شماره های موجود در قسمت” تماس با ما” با ما ارتباط برقرار نموده و موضوع را شخصا اطلاع رسانی و پیگیری نماید. در غیر اینصورت ” بهین پال” هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت شما نخواهد داشت.