بهین پال | Behinpal

بهین پال همراه همیشگی شما خواهد بود.

rقوانین و مقررات

من با مطالعه و آگاهی کامل از تمامی موارد زیر و پذیرش کامل همه آن ها با پرداخت خود اعلام موافقت خود را اعلام مینمایم.
الف- “بهین پال” در صورت بروز هر یک از موارد زیر هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت:

1- اشتباه در وارد کردن اطلاعات فردی و تماس خود در هنگام پرداخت آنلاین
2- محاسبه اشتباه مبلغ واریزی و لذا واریز مبلغ معادل ریالی نادرست
3- عدم اطلاع رسانی سریع به پشتیبانی سایت بعد از پرداخت آنلاین در سایت
4- بروز هر گونه مشکلی در مسیر پرداخت که خارج از کنترل “بهین پال” باشد. مثل عدم کار کردن لینک ارسال شده و یا مشکل در سایت دریافت کننده مبلغ.
ب. در صورت بروز هر یک از موارد ذکر شده در بند الف، مسئولیت هر گونه تاخیر یا اشکال در انجام سفارش شخص، ضرر و زیانی که به شخص یا به “بهین پال” وارد شود و هر پیامد دیگری برای شخص یا “بهین پال” ، به طور کامل بر عهده خود شخص به عنوان درخواست کننده می باشد.
پ. “بهین پال” در صورت بروز هر گونه مشکلی در مسیر پرداخت فقط متعهد است از طریق ایمیل یا تلگرام و یا واتس اپ مراتب را به اطلاع شخص برساند و در صورت عدم دریافت رسید فارسی و انگلیسی و یا هر یک از این موارد، طی پنج ساعت بعد از ثبت سفارش، شخص می بایست “بهین پال” را در جریان عدم دریافت رسید قرار دهد.
ت.بازه زمانی سایت “بهین پال” که مطابق آن این سایت تعهد دارد پرداخت را به انجام برساند، را مطالع کرده و بدین ترتیب حق هرگونه درخواست سریعتر انجام شدن سفارش را از خود سلب می نمایم.
– درخواست هایی که به دست “بهین پال” برسد، رسید پرداخت آن حداقل از 1 ساعت و نهایت 8 ساعت بعد، برای شما ارسال خواهد شد.
– انجام درخواست شما منوط بر دریافت مبلغ خرید شما، از سوی بانک و واریز آن به حساب ما می باشد.
ث. در صورتی که قرار باشد مبلغی بابت این پرداخت به کارتهای “بهین پال” ریفاند شود، معادل ریالی مبلغ ریفاند شده ظرف ۴ تا ۶ هفته و پس از کسر ۵ درصد کارمزد ریفاند به قیمت روز ارز (قمیت خریدِ صرافی های مجاز) به حساب شخص واریز می شود و از این رویه شرکت “بهین پال” رضایت کامل را اعلام میدارم. ضمناً در صورتی که سایت “بهین پال” اعلام کند که مبلغ مربوطه به کارت ریفاند نشده است، تمام مسئولیت عدم ریفاند شدن مبلغ بر عهده شخص است و سایت “بهین پال” هیچ مسئولیتی در این رابطه بر عهده ندارد. باید توجه داشته باشید، ممکن است مقداری از مبلغ برگشتی شما بابت کنسل کردن توسط صاحب حساب، یا بانک ها و سایر موسسات مالی کسر گردد، این کسر مبلغ به هیچ عنوان به سایت “بهین پال” مرتبط نخواهد بود. قبل از هرگونه ریفاند، “بهین پال” را مطلع نمایید تا شماره حساب در اختیار شما قراردهد.
بسیار مهم: در صورت درخواست ریفاند و یا کنسل کردن و یا به هر نحوی که قرار است مبلغ خود را از دانشگاه یا موسسه وابسته دریافت کنید، می بایست حتما با پشتیبان “بهین پال” هماهنگی لازم جهت دریافت مشخصات حساب بانکی انجام شود. حساب های پرداختی و حساب های ریفاند “بهین پال” مطلقا با هم یکسان نیستند و اگر دانشگاه یا موسسه مورد نظر شما، مبلغ شما را به حساب پرداخت کننده عودت دهد، ما دسترسی به آن مبلغ نخواهیم داشت.
مدت زمان اعلان عودت وجه از طرف دانشگاه یا موسسه مورد نظر شما، حداکثر یک هفته بعد از پرداخت ریالی شما خواهد بود. در غیر اینصورت “بهین پال” به هیچ عنوان مسئولیتی در قبال برگشت پول شما نخواهد داشت
ج.درصورت واریز مبلغ ریالی اضافی، لغو سفارش و یا هر دلیل دیگری که لازم باشد “بهین پال” مبلغ ریالی را به حساب شخص واریز نماید( در صورتیکه تا لحظه کنسل کردن، تراکنش مربوطه انجام نشده باشد) این سایت حق دارد واریز ریالی را ظرف حداکثر 3 روز کاری به انجام رساند.
خ. با توجه به سیستم بانکی، زمان لازم برای تایید پرداخت شما توسط صاحب حساب یک تا دو روز کاری خواهد بود (شنبه و یکشنبه جزء روز کاری محسوب نمی شوند).
ر. “بهین پال” هیچ تعهدی نسبت به عدم پاسخگویی یا دیر جواب دادن دانشگاه و یا سایر حساب های مقصد نسبت به تایید پرداخت شما نخواهد داشت. این مشکل ممکن است به علت ترافیک کاری صاحب حساب بوده و امکان پاسخگویی سریع مبنی بر واریز مبلغ توسط شما را نداشته باشند
ز. “بهین پال” این اختیار را دارد که بعد از ثبت سفارش شما و پرداخت ریالی شما، سفارش شما را انجام ندهد و مبلغ واریزی شما را به حسابتان بازگرداند.